BORISLAV KOVAČEVIĆ
Umjetnost makete - monografija
 
Objava likovne monografije o nedavno preminulom oblikovatelju maketa s pordučja urbanizma i arhitekture Borislavu Kovačeviću. Borislav Kovačević je za života surađivao s mnogim imenima iz vrha arhitektonske scene poput Radovana Delallea, Nike Gamulina, arhitekata Penezića& Rogine, ali i s umjetnicima poput Sanje Iveković te na urbanističko-kulturološkim projektima poput onih «Neka bude Zagreb» 1991, «Trnje prostorni planovi i stvarnost» 1989. i sl. Pored toga surađivao je na izradi maketa velikih tvrtki iz doba socijalizma ali i u samostalnoj Hrvatskoj. Napravio je maketu dijela Plivinih pogona veličine 1:1 koja i danas stoji kao izložak u njihoviom radnom prostoru.

Osim što će ovo biti prva knjiga o radu Borislava Kovačevića, inovatora, tehnologa i kreativca; biti će to ujedno prva monografija o radu nekog maketara pa će se preko nje ispričati i priča o struci koja za sada ne nalazi mjesto kao predmet u bilo kojoj sručnoj školi ili fakultetu u Hrvatskoj i zaobiđena je kao predmet stručnog vrednovanja.


Životopis: BORISLAV BORO KOVAČEVIĆ (Beška, 1946. - Zagreb, 2011.)Borislav Kovačević rođen je 1946. godine u Beškoj. Studirao je na
Drvno-industrijskom fakultetu u Zagrebu od 1967. do 1970. godine. Bio je višegodišnji predsjednik ULUPUH-ove Sekcije za oblikovanje arhitektonsko-urbanističkih marketa i član Upravnog odbora ULUPUH-a (povremeno i predsjednik).

 Od početka profesionalne karijere, 1965. godine, sudjeluje sa svojim maketama na svim važnijim domaćim i međunarodnim urbanističko-arhitekonskim natječajima, a na mnogima od njih dobiva nagrade. Godine 1970. boravi godinu dana na specijalizaciji u tadašnjoj SR Njemačkoj. U makete uz drvo uvodi metal koji izostankom teksture materijala u potpunosti ostvaruje dojam projektiranog objekta.

Suradnici:

Arhitekti:
Radoven Delalle
Vinko Penezic
Krešimir Rogina

Fotografija i dizajn:
Bachrach Krištofić

Ovaj projekt potpomognut je sredstvima Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba.