BORO KOVAČEVIĆ — umjetnost makete
Knjiga o oblikovatelju maketa Bori Kovačeviću (1946.-2011.) objavljena je u izdanju umjetničke organizacije Kultura umjetnosti krajem 2013. godine.

https://drive.google.com/file/d/0B5d1B-2WH2CqcVVPVFJ4LVIzVGM/edit?usp=sharing