DOKUMENTI

Strategija, program, ciljevi

Prema dugogodišnjem dosadašnjem iskustvu osnivača velike i brojne umjetničke udruge često su centralizirane i trome, pa često dolazi do nepotrebno dugotrajnih ili zastarjelih procesa realizacije pojedinih programa i načina djelovanja na sceni. Pored toga, posve smo svjesni da pojedine ideje i koncepcije zahtjevaju timski rad, udruživanje više sudionika sličnih interesa koji će kroz zajedničku platformu jednostavnije ostvariti lokalne, regionalne i transregionalne ciljeve koje pojedinac ili član veće asocijalije nije u mogućnosti ostvariti s istim uspjehom.

Razne aktivnosti iz polja likovnih i primijenjenih umjetnosti, multimedije, te interdisciplinarnih likovnih djela poput: organiziranje javnih priredbi i nastupa, izložbi i projekata iz polja likovnih i primijenjenih umjetnosti, multimedije, te interdisciplinarnih izložbi i projekata. Istraživanja i programi vezani uz pojedine neistražene fenomene kulture i popularne kulture socijalističkog i post-socijalističkog društva s područja bivše Jugoslavije. Očuvanje, promidžba i poduka tradicionalnih i suvremenih tehnika likovnih i primijenjenih umjetnosti, održavanje radionica i seminara, istraživanje novih pristupa umjetnosti, izdavanje publikacija s područja likovnih i primijenjenih umjetnosti razvijanje i stručno usavršavanje na području teorije i prakse, osnivanje i dodjeljivanje nagrada kao poticaj likovnoj i primijenjenoj umjetnosti, međunarodna suradnja, prikupljanje i sistematiziranje podataka o umjetničkom djelovanju članova.

Unutar polja djelovanja Kulture umjetnosti njegujemo međusobno uvažavanje, povjerenje i solidarnost, te stvaranje ozračja osvještavanja i potpunog realiziranja osobnih potencijala u suradnji i preklapanju raznih umjetničkih žanrova koji nisu ograničeni nekim određenim poljem interesa ili djelovanja.

U organizaciji za sada ima malen broj članova koji su usko povezani zajedničkim ciljevima, a obuhvaćaju sve dobne skupine tako da svojim radom svi podjednako doprinose ostvarenju zajedničkih ciljeva. Kao mlada organizacija, koja je prvu godinu započela s provođenjem projektnih aktivnosti, svjesno smo se odlučili za izradu strateškog plana za naredno trogodišnje razdoblje, prepoznajući važnost takvog planiranja za budući razvoj. Pri tom smo se rukovodili, prije svega idejom da svoj rad učinimo što vidljvijim i kvalitenijim te da uz dobru organiziranost postignemo što veći učinak.

Umjetnička organizacija KULTURA UMJETNOSTI osnovana je da bi lakše ostvarivala programe s područja kulture i umjetnosti koje pojedinac – umjetnik teško ostvaruje samostalno ili u postojećim velikim strukovnim udruženjima. Senzibilizacija društva za važnost rada umjetnika i kulturnih djelatnika kao važnih pokretača pozitivnih, kreativnih i ekonomskih trendova u društvu. Omogućavanje kolegama i kolegicama koji nemaju platformu za djelovanje da u suradnji ostvare svoje vizije kada se poklapaju s vizijama organizacije Kutlura umjetnosti. Ravnopravnost svih načina izražavanja i žanrova umjetnosti, od onih tzv. klasičnih do najmodernijih. Istraživanja pojedinih društvenih  fenomena i specifičnosti segmenata popularne i urbane kulture u socijalističkog i pos-socijalističkog doba lokalno, regionalno i transregionalno. Predstavljenje pojedinih programa u lokalnoj zajednici, regiji i EU.


- dugogodišnje iskustvo osnivača organizacije kao samostalnih umjetnika, ali i predsjednika/predstavnika velikih strukovnih udruženja tijekom dosadašnjeg rada, iskustvo u samostalnom vođenju knjiga i poslova, suradnje s medijima i vlastite odgovornosti spram svog i tuđeg djela
- jednak broj iskusnih i vrlo mladih članova raznih grana umjetnosti omogućuje širinu sagledavanja nekog programa
- transparentnost procesa dogovaranja pojedinih projekata
- zbog malog broja članova moguća je posvećenost svakom suradniku i programu, te potpuna briga o tijeku programa
- poštivanje svakog stvaraoca, autora/ice
- fleksibilnost koju velike organizacije ne mogu ostvariti
- održivost i u situacijama isključivog samofinanciranja i volonterskog rada i akcija


Proteklih desetak godina karakterizira nepostojanje stabilnih i održivih praksi povezivanja, suradnje i umrežavanja. Tek tada - 2000.-2003. je započet proces okupljanja dijela nezavisne scene u zaqjedničke programske platforme. Posljednje desetljeće ojačana je i organizacijska struktura mreže: već zaposleni stekli su nova znanja i vještine, na određenim projektima i poslovima vezanima uz koordinaciju i administraciju mreže angažirani su novi ljudi te je proširen krug suradnika. Također su unaprijeđena pravila i procedure te su i dokumentirani. Raznolikost programskih aktivnosti prati i diversifikacija financijskih resursa, odnosno osigurana su sredstva različitih domaćih i inozemnih donatora.
Kao odgovor na tadašnju generalnu situaciju procesu tranzicije, opterećena posljedicama ratnih sukoba tijekom devedesetih i ekonomskog sloma, što je rezultiralo padom standarda na svim područjima društvenog i gospodarskog razvoja.

S druge strane, paralelno s razvojem nezavisne kulturne scene, državne i gradske uprave su pritisnute procesima globalizacije i neoliberalizma u kojem su socijalna prava često samo floskula, a prava sudionika nevladine scene samo formalno ispunjena. Tako se događalo da nezavisna scena - u pravllu fleksibilnija i s manjim troškovima od tzv. oficijelnih institucija u gradovima poput Zagreba mora neprestano voditi bitku oko stečenih prostora ili nivoa financiranja od strane lokalne zajednice ili države, što neprestano dovodi u pitanje lagano gašenje neovisne kulturne scene. Dodatna otegotna okolnost je teško financijsko stanje - globalna financijska kriza - koja pored objektivnih poteškoća može lako poslužiti kao izgovor za umanjenje sredstava po programima.

Položaj nezavisne suvremene umjetničke i kulturnjačke scene u Hrvatskoj, pa tako i u gradu Zagrebu specifičan je utoliko što je Hrvatska država još posljednje desetljeće prvenstveno bila obilježena tromom i tradicionalnom produkcijom unutar kulturnih institucija, ali i neprepoznavanjem novih, inovativnih, nezavisnih kulturnih i umjetničkih praksi, kako od strane tzv. oficijelne kulture i institucija kulturne politike tako i od strane medija i javnosti.

Također, položaj samostalnog umjetnika (koji za sada ima pravnu jednakost sa drugima zaposlenima u javnom sektoru na nivou uvjeta za prizavanje zdravstvenog i mirovinskog osiguranja temeljem državnog proračuna) na stalnoj je vjetrometini posljednjih 20 godina. Kako se položaj samostalnog umjetnika preispituje, jedan dio prostora za samostalno djelovanje se sužava u korist djelovanja u organiziranoj grupi. U slučaju kada je ta interesna grupa prevelika (poput ULUPUHa, HDDa, HDLUa) za umjetnika se često ponavlja situacija birača na izborima - u procesu nadglasavanja i zbrajanja u korist većine donose se oduke s kojima se pojedinac ne mora slagati. Ovakva pozicija idealan je pokretač da se umjetnik udruži s manjim brojem istomišljenika u novu udrugu ili organizaciju koja će brže i fleksibilnije pomoći pri ostvarenju ciljeva koje umjetnik želi ostvariti.

Svjesni svega navedenog smatrali smo da je prava odluka osnivanje umjetničke organizacije koja će s malo stalnih članova a s mnogo suradnika biti spremna brzo odgovoriti svakodnevnim potrebama umjetnika i kulturnjaka te okoline.


- afirmacija i očuvanje nasljeđa popularne i urbane kulture
- provođenje programa koji ekonomski osnažuju umjetnike/ce, poduzetništvo u umjetnosti, analize poticajnih mjera poticajnih za ekonomski boljitak umjetnika/ca
- istraživanje raznih oblika poduzetništva i samofinanciranja u kulturi i umjetnosti
- podizanje razine svijesti o društvenoj odgovornosti umjetnika kako kod samih umjetnika, tako i u cijelom društvu
- jačanje prisutnosti umjetničke organizacije na sceni nevladinih udruga vezanih uz kulturu i umjetnost
- poboljšanje medijske prisutnosti kroz stalni kontakt s medijima
- podizanje razine svijesti o društvenoj odgovornosti poslovnog sektora prema sektoru kulture i umjetnosti
- realizacija programa koji će biti vidljivi, dugoročno održivi, lokalno i regionalno zanimljivi i lako mobilni
- izdavaštvo s temama od interesa za odnos umjetnika i društva, te temama koje su važne za obrazovanje i vizualnu kulturu
- udruživanje s drugim samostalnim umjetnicima i umjetničkim organizacijama na lokalnom, regionalnom, nacionalnom  i međunarodnom nivou s ciljem unaprjeđenja položaja kulture i umjetnosti u društvu

Podrška istraživanju i izložbi Omladinske radne akcije, dizajn ideologije:
Grad Zagreb, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba.
Podrška izložbama i programima umjetničke organizacije Kultura umjetnosti:
Grad Zagreb
Ministarstvo kulture RH